Pravidla firmy

Neposílejte na Discord a Twitch nevhodný obsah.

Řiďte se tím, co řekne vedení firmy.

Dodržujte platná pravidla TruckersMP, Discordu a TrucksBooku.

V případě nesplnění limitu nebo dlouhodobě neomluvené neaktivity bude dotyčný propuštěn. (neaktivita 3 a více týdnů).

Při porušení pravidel ve zkušební době můžete být z firmy propuštěni ihned (zkušební doba 1 měsíc).

Při porušení pravidel po zkušební době dostanete výstrahu, po třetí výstraze můžete být z firmy propuštěni ihned (3x a dost, záleží na vážnosti přestupku).

Pravidla v konvojích

Před začátkem konvoje vždy mějte plně opravený a natankovaný tahač.

V konvoji se vždy řídíme podle prvního řidiče.

Dodržujeme dostatečné rozestupy mezi tahači (min 70m).

V konvoji se nepředjíždíme.

V konvoji dodržujeme pořadí ve kterém se vyjelo z firmy.

Nenarážíme a neblokujeme ostatní hráče ani za cenu pomsty, od toho jsou reporty.

Dodržujeme pravidla TruckersMP.

Máte-li potíže s internetem držte se na konci konvoje.